Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wystąpił do Ministra Klimatu z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o odpadach, w części dotyczącej wyznaczenia miejsc magazynowania zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego lub organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

Mimo, że Samorząd Województwa, zgodnie z nałożonym na niego obowiązkiem ustawowym, podjął uchwałę w sprawie zmiany Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami to zapisy te nie są skutecznie realizowane, ponieważ są blokowane poprzez nieuzasadnione włączanie polityki do realizacji ustawy oraz brak akceptacji lokalnych samorządów (m.in. Prezydenta Rzeszowa),

Dziś w posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska uczestniczyła Anna Huk, która jest członkiem zarządu województwa odpowiedzialnym za ochronę środowiska. Anna Huk przedstawiła proponowane przez samorząd województwa zmiany, które zabezpieczałyby realizację przez samorząd województwa sejmowej ustawy, przed torpedowaniem jej wykonania przez inne samorządy. Byłoby to głównie doprecyzowanie istniejących już uwarunkowań prawnych. Podkarpacie proponuje zmiany w takim kierunku, aby o lokalizacji wspominanych parkingów współdecydowały służby, którym takim parking ma służyć. Miejsce to wyłaniane byłoby przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu w drodze konkursowej.

- Chcemy w sposób zgodny i merytoryczny realizować nasze prawne zobowiązania, dlatego w spokojnej atmosferze proponujemy zmiany, które w naszej ocenie pomogą rozwiązać zaistniałą sytuację. Taka ścieżka wzajemnej współpracy jest w tym wypadku wskazana i najlepsza, a nie destrukcja i torpedowanie każdej propozycji – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Samorząd Województwa liczy, że zmiany te zostaną przyjęte przez parlament w możliwe najkrótszym czasie i pozwolą na skuteczne funkcjonowanie parkingów dla pojazdów, których właściciele naruszają przepisy o gospodarce odpadami. Już samo istnienie tych punktów powinno dobrze chronić środowisko i społeczeństwo przed powstaniem kolejnych nielegalnych składowisk i przed kolejnymi pożarami nagromadzonych przez nieuczciwych przedsiębiorców odpadów. Marszałek Władysław Ortyl zwróci się także o wsparcie dla wnioskowanych zmian do parlamentarzystów z Podkarpacia.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP