Do malowniczo położonego na Pogórzu Przemyskim Arłamowa przybyli marszałkowie województw z całej Polski, by wziąć udział w obradach poświęconych problematyce i wyzwaniom, przed jakim stają samorządy województw. Na zakończenie obrad marszałkowie poddadzą pod głosowanie wypracowane stanowiska.

W obradach udział wezmą przedstawiciele poszczególnych samorządów województw: Władysław Ortyl, Ewa Draus, Piotr Pilch, Anną Huk (Podkarpackie), Wiesław Raboszuk (Mazowieckie), Zbigniew Ziemba (Łódzkie), Witold Kozłowski (Małopolskie), Andrzej Bętkowski,  Renata Janik (Świętokrzyskie), Marcin Jabłoński, Elżbieta Anna Polak (Lubuskie), Sławomir Kopyść (Kujawsko-Pomorskie), Jarosław Stawiarski (Lubelskie)m, Stanisław Rakoczy (Opolskie), Wojciech Jankowiak (Wielkopolskie), Artur Kosicki (Podlaskie), Wojciech Kałuża (Śląskie), Gustaw Marek Brzezin (Warmińsko-Mazurskie), Adam Struzik (Mazowieckie), Olgierd Geblewicz (Zachodniopomorskie). Udział w konwencie weźmie także Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacki.

Swoje wystąpienia na konwencie zaprezentują między innymi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Andriana Sukova - zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, Judit Rozsa - kierownik działu polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Tomasz Czop - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Andrzej Muter z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematyka konwentu będzie związana z nową perspektywą finansową, polityką senioralną i wyzwaniami ekologicznymi. Na zakończenie obrad, samorządowcy będą głosować nad przyjęciem wspólnych stanowisk dotyczących infrastruktury komunikacyjnej, gospodarowania odpadami, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska.

________________________________

Konwent Marszałków jest organem opiniodawczo – doradczym, a w jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich województw. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Pierwsze obrady konwentu odbyły się w województwie mazowieckim w 1999 roku, a ostatni raz na Podkarpaciu marszałkowie obradowali w 2012 roku. Województwo Podkarpackie w pierwszym półroczu 2020 roku przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków, w związku z tym na terenie Podkarpacia odbędą się trzy konwenty: w Arłamowie, w Łańcucie i w Rzeszowie.

Tekst: D. Kozik
Fot. M. Mielniczuk
Video: M.Konopka, S.Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP