Alexander Ben Zvi, ambasador Izraela w Polsce, przyjechał na Podkarpacie w związku uroczystością wręczenia medalu i dyplomu honorowego "SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA" śp. Michałowi Świętoniowi oraz jego śp. dzieciom Piotrowi i Bronisławie. Ambasador spotkał się także z marszałkiem Władysławem Ortylem.

Podczas spotkania 19 lutego w Urzędzie Marszałkowskim, marszałek Ortyl zaprosił ambasadora do odwiedzenia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej. Wspomniał o organizowanych tam uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Opowiedział także ambasadorowi, jak i kiedy zrodziła się inicjatywa budowy muzeum.

Pokazywanie tej historii jest naszym obowiązkiem – powiedział podczas spotkania marszałek Ortyl.

Marszałek wspomniał również o Abrahamie Segalu, jego historii, nadanych mu odznaczeniach, nazywając go "przyjacielem Markowej". Oprócz kwestii historycznych rozmowa dotyczyła także spraw bieżących, jak podkreślił marszałek: „Powinniśmy oprócz dbania o dziedzictwo historyczne, szukać także dróg współpracy gospodarczej i turystycznej”.

Ambasador Alexander Ben Zvi zgodził się z tym, stwierdzając, że również dostrzega potrzebę współpracy m.in. na płaszczyźnie gospodarczej, co skłoniło go do odwiedzenia Podkarpacia i poszerzenia wiedzy o możliwościach inwestycyjnych naszego regionu. Jak powiedział ambasador izraelskie firmy poszukują specjalistów z Europy, np. informatyków i programistów, co może być płaszczyzną współpracy. Wspomniał także o dążeniach do bezpośredniej wymiany między szkołami polskimi i izraelskimi, na co kładzie teraz nacisk. Podkreślił też, że dużo studentów z Izraela studiuje obecnie w Polsce np. medycynę.

- Więc współpraca na poziomie akademickim również jest przyszłościowa – zauważył ambasador.

 

W czwartek 20 lutego ambasaodor weźmie udział we wręczeniu medalu i dyplomu honorowego "SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA" śp. Michałowi Świętoniowi oraz jego śp. dzieciom Piotrowi i Bronisławie. Uroczystość odbędzie się w Strzyżowie w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia. Zarząd województwa będzie reprezentował Stanisław Kruczek.

P. Kwaśniak M. Konopka
Fot. Daniel Kozik
Kancelaria Zarządu