200131 strzyzow

To najdroższa drogowa inwestycja współfinansowana z RPO WP, bo kosztowała ponad 114 mln złotych. Liczy sześć kilometrów i znacząco poprawia dostępność komunikacyjną południowej części Podkarpacia – mowa o obwodnicy Strzyżowa, która oficjalnie została oddana do użytku kierowców. Droga obwodowa idzie po nowym śladzie, a wraz z nią wybudowano między innymi sześć mostów, pięć wiaduktów i trzy ronda.

W uroczystym otwarciu obwodnicy oprócz marszałka Władysława Ortyla, udział wzięli między innymi: Andrzej Adamczyk - minister Infrastruktury, Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Grzegorz Puda – wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacka, Bogdan Rzońca - poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP, Bogdan Żybura - starosta strzyżowski, Waldemar Góra - burmistrz Strzyżowa, Robert Godek - były starosta strzyżowski oraz Piotr Miąso - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Marszałek Władysław Ortyl zwracał uwagę na znaczenie tej obwodnicy w sieci drogowej Podkarpacia:

- Cieszymy się, że oddajemy tę inwestycję. Śmiało możemy powiedzieć, że czekano na nią od ubiegłego wieku. Myślimy że jest to inwestycja ważna, trafiona i dobrze będzie służyć mieszkańcom Strzyżowa – mówił marszałek. Zwracając się do ministra Adamczyka, Władysław Ortyl powiedział:

- Panie ministrze, my w ten sposób przygotowujemy się do tego, żeby węzeł Babica mógł być drożny, kiedy otworzy pan oferty i zatwierdzi wykonawców na budowę drogi szybkiego ruchu S19, a myślę, że będzie to już niedługo. Właśnie z węzła Babica będzie rozprowadzany ruch tą drogą – obwodnicą Strzyżowa, ale i obwodnicą Czudca, która przed kilkoma miesiącami również była oddawana do użytku kierowców – nie ukrywał radości marszałek, który podziękował wszystkim za współpracę przy realizacji tego projektu:

- Dziękuję wszystkim za współpracę. Bez współpracy z polskim rządem i z samorządami nie da się robić tak wielkich projektów drogowych. Szczęść Boże na tej drodze, Szczęść Boże dla Podkarpacia – zakończył marszałek Ortyl.

Andrzej Adamczyk, minister Infrastruktury zwrócił uwagę na rozmiar tej inwestycji:

– Ta obwodnica to przykład dobrego gospodarowania ale i odwagi, bo trzeba mieć odwagę, żeby zdecydować o realizacji tak skomplikowanego i trudnego inżynieryjnie, ale i kosztownego projektu […] To odwaga, która pozwoliła wykorzystać tak dużą pomoc środków europejskich. Nie jest łatwo uzyskać taką pomoc, trzeba być naprawdę dobrym gospodarzem – mówił minister.

Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury mówił o korzyściach, jakie niesie ze sobą nowa droga:

- Teraz tranzyt ruchu będzie przebiegał przez nowoczesną, ale i bezpieczną obwodnicę. Dzięki niej na zewnątrz miasta zostanie wyciągnięty hałas i spaliny dużych samochodów, ale będzie miała ona też ogromne znaczenie dla wszystkich tych, co przemierzają podkarpackie drogi chociażby w kierunku Bieszczad. Gratuluję tej inwestycji – powiedział. Sekretarz Stanu jednocześnie nawiązał do rządowego programu budowy obwodnic:

- Jako Ministerstwo Infrastruktury nie spoczywamy na laurach. Będziemy wkrótce ogłaszać program budowy stu obwodnic w ciągach dróg krajowych, a przypomnę, że w ramach programu budowy dróg krajowych było lub jest obecnie realizowanych łącznie 43 projekty obwodnic miast. Teraz do tego dojdą kolejne – zakończył.

Grzegorz Puda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwrócił uwagę na stosunek środków unijnych do wartości obwodnicy:

- To dobry dzień dla mieszkańców Strzyżowa, którzy mogą odetchnąć z ulgą, bo to oni są głównymi beneficjentami tej inwestycji. Z perspektywy naszego ministerstwa ważne jest to, że obwodnica, która kosztowała ponad 114 mln złotych, została współfinansowana ze środków europejskich w kwocie ponad 93 mln złotych, a to znacząca część finansowania nie tylko tej inwestycji, ale większości obwodnic i dróg realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych I Autostrad, co znacznie podnosi możliwości finansowe nie tylko małych i dużych miejscowości, ale całego naszego państwa – powiedział wiceminister, jednocześnie podkreślając skuteczność Podkarpacia w sięganiu po unijne środki:

- Województwo podkarpackie jest tym regionem, do którego strumień środków europejskich płynie dosyć szeroko. W zeszłym tygodniu byliśmy świadkami otwarcia obwodnicy Lubaczowa, dziś jesteśmy w Strzyżowie, zaraz jedziemy na otwarcie obwodnicy Sanoka - to pokazuje, jakim potencjałem Podkarpacie dysponuje. Ten region jest liderem jeśli chodzi o wykorzystywanie środków europejskich – zakończył.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 114 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosło ponad 94 mln złotych. Inwestorem w imieniu Województwa Podkarpackiego był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wykonawcą było konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A i Mostostal Kielce  S.A. Inżynierem kontraktu był Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie. Kontrakt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Obwodnica Strzyżowa zdecydowanie usprawnia komunikację w tej części województwa, wyprowadzając ruch tranzytowy i ciężki poza centrum miasta. Poprawia też znacząco dostępność komunikacyjną terenów zlokalizowanych po południowej stronie Strzyżowa, co przyczynia się do poprawy dostępności transportowej oraz zwiększenia spójności komunikacyjnej a tym samym do rozwoju gospodarczego regionu.

Obwodnica Strzyżowa posiada długość około 6 km. Droga została zaprojektowana po nowym śladzie głównie w terenach niezabudowanych. Swój początek ma w miejscowości Żarnowa, kolejno przebiega wzdłuż linii kolejowej i  przechodzi nad ulicą Modrzewiową oraz Stopnicką. Następnie droga przecina ulicę Bieszczadzką (drogę wojewódzką nr 989) oraz ulicę Południową gdzie zostały wybudowane ronda. Kolejno obwodnica przechodzi górą nad ulicą 1 Maja i linią kolejową Rzeszów – Jasło. Koniec obwodnicy znajduje się na rondzie w miejscowości Dobrzechów.

Razem z obwodnicą wybudowano 6 mostów (w tym 3 mosty na rzece Wisłok największy o długości 203 m), 5 wiaduktów, 2 przejazdy gospodarcze i przejście dla pieszych pod obwodnicą. Wybudowano 3 skrzyżowania typu rondo na ulicy Bieszczadzkiej, Południowej oraz w miejscowości Dobrzechów. W rejonie ronda na ulicy Bieszczadzkiej oraz w miejscowości Dobrzechów wybudowano także ekrany akustyczne. W ramach budowy obwodnicy powstały chodniki dla pieszych, zatoka autobusowa przy szkole w miejscowości Żarnowa, a w rejonie rond wybudowano oświetlenie uliczne. W celu skomunikowania terenów przyległych do obwodnicy została wbudowane drogi dojazdowe o łącznej długości około 7,4 km. Ponadto projekt obejmował również przebudowę kolizji sanitarnych, sieci energetycznych, teletechnicznych i kolejowych, budowę układu odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, przebudowę rowów melioracyjnych), montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (barier energochłonnych, balustrad przy chodnikach dla pieszych), wykonanie urządzeń ochrony środowiska oraz nowego oznakowania drogi.

Wybudowana obwodnica Strzyżowa jest drogą klasy G o najwyższej nośności tj.  115kN/oś. Wszystkie obiekty posiadają klasę nośnicy A tj. 50 ton. W związku z powyższym obwodnica Strzyżowa zapewnia bezpieczny i komfortowy przejazd dla wszystkich pojazdów w tym wszelkich pojazdów ciężarowych.

Łącznie obwodnica Strzyżowa wraz z obwodnicą Czudca i przebudowanymi odcinkami drogi wojewódzkiej nr 988 stanowi ok 14,5 km bezpiecznej i komfortowej drogi, dzięki której użytkownicy mogą sprawnie przejechać do Rzeszowa oraz Jasła omijając newralgiczne odcinki jakimi są centra miast Czudca i Strzyżowa.

Budowa obwodnicy Strzyżowa stanowi kolejny etap modernizacji i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce. W poprzednich latach został przebudowany  odcinek od Babicy do Czudca, wybudowana została obwodnica Czudca oraz przebudowano odcinek od Zaborowa do Żarnowej. Odcinek od Czudca do Zaborowa (który jest przewidziany do przebudowy) jest aktualnie w przygotowaniu – opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Tekst i fot. D. Kozik

Wideo: Michał Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP