Marszałek Władysław Ortyl oraz Ewa Draus, Piotr Pilch i Stanisław Kruczek z zarządu województwa, wzięli udział w noworocznym posiedzeniu roboczym zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart. Głównymi tematami była realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rolnictwa i współpracy z samorządami.

Marszałek podziękował wojewodzie za organizację spotkania, a posłom za przybycie. W swoim wystąpieniu odniósł się do podsumowania ubiegłego roku i wysokiego wyniku PKB jaki odnotowało Podkarpacie. Zwrócił także uwagę na pracę, która czeka samorząd w najbliższym czasie.

Zadań i wyzwań jest dużo, skoro myślimy o poprawie ubiegłorocznych wyników. Jednym z głównych zadań jest skuteczne wdrażanie środków europejskich, a także współdziałanie w sprawie decyzji inwestycyjnych, w czym do tej pory bardzo pomagała nam wojewoda, co zresztą zauważył i docenił premier Morawiecki goszcząc ostatnio na Podkarpaciu – mówił marszałek. 

W posiedzeniu, oprócz posłów i senatorów, wzięli również udział wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak oraz dyrektorzy wydziałów PUW w Rzeszowie.

fot./tekst
Sebastian Kieszkowski
BP UMWP