W Urzędzie Marszałkowskim obyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie im. Świętej Jadwigi Królowej. Zarząd województwa z uznaniem przyjął fakt podjęcia rozmów przez Zakładową Organizację Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych. Przedstawicielami zarządu województwa podczas spotkania byli: Barbara Rogowska, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, Dorota Łukaszyk, radna Województwa Podkarpackiego i przewodnicząca Komisji Zdrowia oraz Damian Brud, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i przewodniczący Rady Społecznej szpitala.

Spotkanie miało charakter roboczy. Przede wszystkim było próbą podjęcia konstruktywnego i efektywnego dialogu, który stworzy płaszczyznę do ustabilizowania sytuacji zaistniałej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Na spotkaniu związki zawodowe przedstawiły zarówno swoje postulaty, jak i możliwe z ich strony ustępstwa. Wspólnie uzgodniono priorytety poszczególnych żądań. Niemniej jednak w kwestiach pracowniczych, Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z prawem pracy, nie ma kompetencji, aby zajmować wiążące stanowisko, a z takimi mamy tutaj do czynienia. Zgodnie ustalono, że następne spotkanie w tych kwestiach odbędzie się w najbliższą środę, tj. 29 stycznia 2020r. o godz. 16:00. W kolejnym spotkaniu weźmie udział również pracodawca.

O sytuacji w podkarpackich szpitalach będą również dyskutować radni na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Będzie to także główny temat nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która odbędzie się 31 stycznia.

Zarząd Województwa Podkarpackiego