200124 nereusWładysław Ortyl wziął udział w spotkaniu w Brukseli, po raz pierwszy jako wiceprezes sieci kosmicznej Nereus.

Posiedzenie zarządu w nowym składzie było pierwszym z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego, po wyborach w maju 2019 roku.

- Bardzo cieszę się z tego, że Podkarpacie ma szansę na zwiększenie swoje aktywności w obszarze szeroko rozumianej przestrzeni kosmicznej. Mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie lotnictwa, które obok kosmonautyki stanowi jedną z naszych inteligentnych specjalizacji. Dlatego cieszy mnie fakt, że będziemy mieć szansę rozwoju oraz nauki od bardziej doświadczonych w tej dziedzinie europejskich regionów – mówił Władysław Ortyl.

Podczas spotkania omawiane były m.in. kwestie związane z projektami realizowanymi w ramach sieci wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną. Regiony zostały również poproszone o wyrażenie zainteresowania dziedzinami, w których realizowane będą projekty pilotażowe. Województwo Podkarpackie wyraziło chęć udziału w projekcie pilotażowym NEREUS/ESA w zakresie wykorzystania technologii satelitarnych. Realizacja tego projektu
w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wykorzystaniem technologii satelitarnych służących poprawie jakości realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz jakości życia mieszkańców naszego regionu.

W lutym 2018 r. została złożona do Agencji Rozwoju Przemysłu aplikacja konkursowa, w której samorząd województwa zobowiązał się do stworzenia konsorcjum na rzecz ESA BIC na Podkarpaciu – podkreślił podczas spotkania Marszałek Województwa.

Podkarpackie konsorcjum stworzyły rzeszowskie uczelnie (Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski), 2 agencje rozwoju (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego), stowarzyszenie firm z branży lotniczej „Dolina Lotnicza”, PZL Mielec oraz firmy, które mają związki z branżą kosmiczną (Asseco Poland S.A., PnP Systems sp. z o.o.,).

W dniu 4 marca 2019r. została podpisana Umowa Konsorcjum Regionalnego ESA BIC Poland. Inkubator Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC) to miejsce, gdzie technologie sprawdzone w warunkach kosmicznych mogą znaleźć zastosowanie w codziennym życiu (jak kiedyś system nawigacji satelitarnej GPS). W całej Europie dotąd działa 20 inkubatorów ESA BIC.

Wizyta w Brukseli była również doskonałą okazją do omówienia z Sekretariatem NEREUSA kwestii dotyczących organizacji wspólnie z województwem mazowieckim, warsztatów EO4GEO w województwie podkarpackim jesienią tego roku. Podczas spotkania obecna była również Danuta Cichoń, dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W trakcie drugiego dnia wydarzenia, odbyła się debata w Parlamencie Europejskim z udziałem m.in. europarlamentarzystów, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz reprezentantów instytucji zaangażowanych w tematykę kosmiczną z całej Europy.

Działalność Województwa Podkarpackiego w  Stowarzyszeniu NEREUS stanowi kolejny krok w ramach realizowanej polityki wsparcia przedsięwzięć otwierających podkarpacką gospodarkę oraz sektor B+R na szeroko rozumianą branżę technologii kosmicznych i jest zgodna z „Priorytetami współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego”.

Justyna Róg,
Kancelaria Zarządu