538C405A FAEC 4C09 BD87 E838190337EAMarszałek Władysław Ortyl objął przewodnictwo w Konwencie Marszałków. Przejął je z rąk marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Brzezina. Przez pół roku marszałkowie spotykali się na Warmii i Mazurach, kolejne posiedzenia w nowym roku odbędą się na Podkarpaciu.

Podczas ostatnich w tym roku obrad przedstawicielewojewódzkich samorządów przyjęli stanowiska m.in. w sprawie zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w sprawie wydłużenia terminu na podjęcie przez sejmiki uchwał w sprawie podziału województw na obwody łowieckie, a także ws. rozwoju OZE w kontekściezmian klimatycznych i ograniczenia emisji towarzyszących wytwarzaniu energii.

Gośćmi obrad byli m.in. Zenon Kosiniak-Kamysz z Ministerstwa,  który przedstawił działania MSW w obszarzedyplomacji ekonomicznej oraz możliwości współpracy z samorządami regionalnymi. O cyberbezpieczeństwie w kontekście działań realizowanych przez samorządy mówił Juliusz Brzostek z Państwowego Instytutu Badawczego. 

Po zakończeniu obrad odbyło się oficjalne przekazanie przewodnictwa w Konwencie Marszałków. Jego symbolem jest specjalna laska marszałkowska. Marszałek Gustaw Brzezin przekazał ją uroczyście marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi.

- Zapraszamy na Podkarpacie. Planujemy zorganizować trzy posiedzenia. Już dziś mogę zaprosić na ostatnie dni lutego. Myślę że nie zabraknie ciekawych tematów. Na pewno będziemy chcieli się podzielić swoimi doświadczeniami i pokazać to co mamy najlepsze, mam na myśli m.in. regionalne produkty – powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

Po raz pierwszy marszałkowie przyjadą na Podkarpacie w dniach 27-29 lutego 2020 roku. Każde z posiedzeń odbędzie się w innym miejscu województwa podkarpackiego.

Konwent marszałków po raz pierwszy odbył się już w 1999 roku na Mazowszu. Zpowstaniem samorządu na szczeblu województwa narodziła się potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Właśnie takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

Zgodnie ze Statutem, konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP.Analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.Przyjmowane są jednomyślnie.

Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Tekst i zdjęcia 

Tomasz Leyko


2.


Fot2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO