191127 budaMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej deklaruje wsparcie przy projektach hybrydowych. List intencyjny w tej sprawie podpisał dziś w Warszawie Marszałek Władysław Ortyl. Ministerstwo reprezentował sekretarz stanu Waldemar Buda.

Projekty hybrydowe to przedsięwzięcia łączące formule w tzw. partnerstwie publiczno-prywatnym, wykorzystujące jednocześnie środki unijne. Podobne porozumienia ministerstwo podpisuje z innymi województwami. Samorząd deklaruje uwzględnienie tego typu projektów przy planowaniu przyszłej perspektywy finansowej, wsparcie w ich realizacji oraz ich promocję. Ministerstwo zapewnia wsparcie merytoryczne przy realizacji projektów. - Przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej. Wsparcie ministerialne będzie nam bardzo potrzebne. Mamy kilka pomysłów na realizację inwestycji w tej ciekawej formule – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Tekst i foto Tomasz Leyko