191126 hukDziś, podczas sesji sejmiku Radni Województwa Podkarpackiego dokonali wyboru nowego członka zarządu, którym została dotychczasowa radna Anna Huk. Sejmik dokonał również wyboru wiceprzewodniczącego, w wyniku którego za stołem prezydium zasiadł Wojciech Zając. W drugiej części obrad, radni dyskutowali nad założeniami budżetu województwa na 2020 rok.

Anna Huk, która dotychczas zasiadała w sejmikowych ławach jako radna, weszła do zarządu województwa za Marię Kurowską, która została wybrana na Posła RP. Natomiast Wojciech Zając, który również był radnym objął funkcję wiceprzewodniczącego po Teresie Pamule, która od tego roku także reprezentuje Podkarpackie w Sejmie. Marszałek Władysław Ortyl wraz z zarządem oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz wraz z radnymi złożyli gratulacje wybranym przez radnych osobom.

- To dobre kandydatury na tak ważne stanowiska, ludzie którzy posiadają bogate doświadczenie samorządowe, właściwie przygotowani do pełnienia tak odpowiedzialnych funkcji w województwie – zaznaczył marszałek Władysław Ortyl na sesji sejmiku.

Po dokonaniu wyboru, marszałek Władysław Ortyl w imieniu zarządu województwa zaprezentował projekt budżetu na przyszły rok. Plan dochodów województwa na 2020 rok zakłada kwotę 1 mld 156 mln zł. Dochody bieżące zostały zapisane na poziomie 834 mln zł. Dochody majątkowe mają wynieść 322 mln zł. Z kolei wydatki województwa zostały zaplanowane w wysokości 1 mld 335 mln zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683 mln zł, a wydatki majątkowe czyli przeznaczone na inwestycje zapisano w planie w kwocie 652 mln złotych.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że to dobry budżet, który właściwie przygotowuje nas do nowej perspektywy finansowej:

- Budżet zrównoważony, proinwestycyjny i prorozwojowy, na miarę możliwości jakie dają dochody województwa, które bardzo realistycznie oszacowaliśmy – tak ocenił go marszałek.

W budżecie znalazły się między innymi inwestycje, które będą realizowane w 2020 roku w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042, w kwocie 544,1 mln zł. Wśród nich jest 12 inwestycji drogowych na kwotę 215,9 mln zł. Za te środki zostanie przebudowana chociażby droga wojewódzka na odcinku Solina – Myczków, zostanie też rozbudowa droga wojewódzka nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa, czy wybudowany nowy odcinek drogi nr 992 w miejscowości Jasło. Za aż 211 mln złotych będą realizowane inwestycje kolejowe, jak: budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz modernizacja pojazdów szynowych będących w dyspozycji samorządu województwa.

W zakresie kultury zostanie dokonanych 7 inwestycji na kwotę 11,7 mln zł, w tym np. prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w Muzeum Zamek w Łańcucie i utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki.

W dziedzinie ochrony zdrowia będą realizowane 4 inwestycje na kwotę 10,9 mln zł, w tym np. realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie, jak: przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym (5,7 mln zł), modernizacja i doposażenie szpitala na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci (2,9 mln zł).

Ponad 107 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje jednoroczne. Prawie 30 mln z tej kwoty to inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich, a za kolejne 26 mln zł, zostanie rozbudowana infrastruktura podkarpackich szpitali. Za kolejne 7 mln zł samorząd zrealizuje zadania rozbudowy swoich instytucji kultury.

Galeria:
https://www.facebook.com/podkarpackie.serwissamorzadu/posts/2749162971803184?__xts__[0]=68.ARDFNXk5doufBu2bFZmrc0YfUwXXslnEHyaNmtYcPt4StzNI8vX4dra20lzYg9dqEjzE6aBu71Q0anM3diyuojBM_FHftRLvjBrXFO8hhbCj7n-FkDJWkT45SdDkprpWPUO-jclyeGWpkSZSbTvK2XptXj20Ks1RU_YLKomyNXiuMn5wvCjBvNramD3hl_7ZK2jPude9L6lPiB-0wzCGXWno2LBMSQtppXrE__HKQ91DVmJNhetnShTRLz8d9nXlzBvSmmCANSWoeUggeqT3TuwydnDEJc4A74WwXlWDXNQp0vYRkSshzvv8rvPzN_3bTpm5TH9-9lDFrY9Wnhrb5NVW6Q&__tn__=-R

Daniel Kozik
Foto Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP