190911 strategiaMakroregionalna Strategia dla Regionu Karpackiego jest inicjatywą dojrzałą, która jest wspierana na różnych poziomach zarządzania, od inicjatyw lokalnych, poprzez organizacje samorządowe aż po stopień rządowy – mówił w Brukseli marszałek Władysław Ortyl, który 9 i 10 września uczestniczył w szeregu spotkań bilateralnych dot. Strategii Karpackiej.

Marszałkowi w Brukseli towarzyszył dyr. dep. Rozwoju Regionalnego i ekspert w sprawie opinii na temat uruchomienia Strategii Karpackiej - Paweł Wais. Rozmowy dot. "Strategii", odbyły się z reprezentantami Stałych Przedstawicielstw państw karpackich przy UE, przedstawicelami Fińskiej Prezydencji w Radzie Europy, decydentami z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej oraz posłami do Parlamentu Europejskiego - biorącymi udział w pracach nad opinią z inicjatywy własnej w komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów. Zorganizowano także konsultacje dla zainteresowanych sprawą strategii stron.

Do 24 września marszałek Władysław Ortyl musi złożyć projekt opinii na temat uruchomienia Strategii. Następnie członkowie Europejskiego Komitetu Regionów będą mieć czas na zgłaszanie uwag. Przyjęcie opinii w komisji COTER powinno nastąpić podczas posiedzenia jej członków 23 października br. Kolejnym krokiem będzie debata oraz głosowanie nad opinią w trakcie grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

Strategie makroregionalne stanowią istotny aspekt koordynacji polityki UE oraz jej instrumentów finansowych. Jednocześnie reprezentują wielopoziomowe zarządzanie i oddolne podejście. Odgrywają także ważną rolę w integracji regionów stojących przed podobnymi wyzwaniami związanymi z uwarunkowaniami geograficznymi. Makroregionalna Strategia dla Regionu Karpackiego mogłaby ułatwić inicjację działań transgranicznych w odniesieniu do gospodarki, kultury, edukacji, turystyki i środowiska w tym specyficznym obszarze górskim.

Justyna Róg
Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu UMWP