W Warszawie trwa Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. W konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, bierze udział ponad 1000 uczestników i 100 panelistów. Jednym z prelegentów jest marszałek Władysław Ortyl. Kluczowym momentem wydarzenia było podpisanie międzynarodowej deklaracji „European Clusters Alliance”.

Celem szczytu jest pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej. Na tej płaszczyźnie od lat aktywnie działa samorząd województwa podkarpackiego, rozwijając kontakty transgraniczne oraz budując współpracę regionów w ramach działań na rzecz rozwoju i wzmacniania konkurencyjności.

O szczególnej potrzebie tworzenia i implementacji instrumentów wzmacniających rozwój regionów, mówił podczas szczytu marszałek Władysław Ortyl, podając jako przykład działania na rzecz utworzenia Strategii Karpackiej.

Aby zaaktywizować tereny karpackie niezbędne jest wprowadzenie Strategii Karpackiej na wzór istniejącej już Strategii Alpejskiej. Możemy zastosować wypracowane już przy innych strategiach makroregionalnych dobre praktyki, m.in. w zakresie wykorzystania zasobów ludzkich, wiedzy, doświadczenia oraz praktyk instytucjonalnych krajowych i unijnych – powiedział marszałek.

Władysław Ortyl zreferował dotychczasowe działania na rzecz powstania dokumentu.

Jako samorząd województwa podkarpackiego także poruszamy tę kwestię na forum krajowym i międzynarodowym. Powołaliśmy Międzyregionalną Grupę Karpaty przy Komitecie Regionów, której mam zaszczyt przewodniczyć. Grupa liczy 30 członków a jej sekretariat prowadzi biuro Województwa Podkarpackiego w Brukseli. O zaletach strategii będę mówił na Komisji COTER, a także na grudniowym plenarnym posiedzeniu Komitetu Regionów – dodał marszałek Ortyl.

Organizator wydarzenia, minister Jadwiga Emilewicz mówiła podczas konferencji o potrzebie udziału i inicjacji tego typu przedsięwzięć, mających dalszy wpływ na budowę konkurencyjności przedsiębiorców z Europy.

Spotykamy się dziś w szerokim międzynarodowym gronie, by na nowo zdefiniować polityki publiczne, które pozwolą europejskim przedsiębiorcom wzmocnić swoją konkurencyjność. To sprawi, że Europa znów będzie wielka - podkreśliła min. Jadwiga Emilewicz.

Podpisana deklaracja „European Clusters Alliance” to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie klastrów europejskich i zawiązanie przymierza między organizacjami parasolowymi z Europy, takimi jak Związek Klastrów Polskich.

Wydarzeniem towarzyszącym jest V Kongres Klastrów Polskich, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest partnerem honorowym tego wydarzenia. Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?” ma dać impuls do debaty między innymi na temat współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe
Fot. ECR Group COR