190904 40Tematem nr 1 w Podkarpackiej Strefie Spotkań była dziś motoryzacja. Nasze województwo było gospodarzem panelu nt. „Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji”.  Marszałek Władysław Ortyl tradycyjnie wziął także udział w konferencji „Europa Karpat”. To najważniejsze akcenty drugiego dnia XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Moderatorem motoryzacyjnej dyskusji był  Tomasz Haiduk (prezes Instytutu Industry 4.0), a ożywioną debatę prowadzili: Krzysztof Nowicki (prezes LOTOS Oil), prof. Mariusz Bednarek (dziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk), Marek Sanocki (wiceprezes Splast) i Leszek Waliszewski (prezes FA Krosno). Uczestnicy zastanawiali się jak wygląda „Przemysł 4.0” z punktu widzenia polskich firm z branży motoryzacyjnej? 


-  Motoryzacja jest naszą inteligentną specjalizacją. To oznacza, że preferujemy firmy, które wprowadzają innowacje w tej dziedzinie, tworzą centra badawcze. Motoryzacja na Podkarpaciu już od dłuższego czasu jest na poziomie 4.0 – mówił podczas dyskusji Władysław Ortyl. Paneliści podawali konkretne przykłady nowoczesnych technologii. Szczególnie interesująca była prezentacja Leszka Waliszewskiego. Marszałek Władysław Ortyl podkreślał także skuteczne, wspólne,  klastrowe inicjatywy firm z branży motoryzacyjnej z Podkarpacia.

Od lat istotną częścią krynickiego forum jest konferencja Europa Karpat. To seria debat z udziałem przedstawicieli władz państwowych a także samorządów ze wszystkich krajów zaangażowanych w szeroko pojętą tematykę karpacką. Tradycyjnie jej organizatorem w ramach forum jest Kancelaria Sejmu RP, a jej głównym orędownikiem poseł Marek Kuchciński. Podobnie było tym razem. Województwo Podkarpackie mocno wspiera starania o wdrożenie strategii karpackiej, analogicznej do funkcjonującej już z bardzo dobrym skutkiem strategii alpejskiej. Władysław Ortyl wielokrotnie poruszał tę kwestię na forum europejskim podczas Komitetu Regionów. Marszałek województwa podkarpackiego jest przewodniczącym Międzyregionalnej Grupy ds. Karpat przy Komitecie Regionów. Podczas krynickiego forum uczestniczył w panelu nt. „Gospodarka przyszłości z perspektywy państw Europy Środkowej i Wschodniej”. 

Debatę prowadził Jerzy Kwieciński minister Inwestycji i Rozwoju. Oprócz marszałka debatowali w nim Gábor Gion (sekretarz stanu - Ministerstwo Finansów - Węgry), Eduard Shalsi (Minister Stanu ds. Ochrony Przedsiębiorczości, Albania) , Marius Skuodis (wiceminister gospodarki, Litwa), Denisa Žiláková (biuro Wicepremiera ds. Inwestycji i Informatyzacji Słowacji) . Jednym z jej głównych tematów były starania o wprowadzenie strategii karpackiej na wzór funkcjonującej już strategii alpejskiej. 


- Hasło „Europa bliżej ludzi” musi mieć pokrycie w czynach. Tym może być właśnie strategia karpacka. Na forum parlamentu te działania rozpoczął marszałek Marek Kuchciński, włączył się aktywnie rząd. Staramy się także działać z poziomu Europejskiego Komitetu Regionów, chcemy te argumenty pokazać przez komisje COTER. Aby przygotować się do strategii trzeba myśleć projektowo. Na początek muszą to być projekty duże jakim z pewnością jest S19, a potem skoordynować je z małymi i średnimi – tłumaczył marszałek Władysław Ortyl. Przypomniał, że w przyszłym roku Polska przejmie przewodnictwo w Konwencji Karpackiej, a jedno z kluczowych spotkań odbędzie się w Rzeszowie. 


Podobnie jak wczoraj pawilon podkarpacki cieszył się dużą popularnością, a magnesem przyciągającym były coraz popularniejsze podczas forum podkarpackie proziaki. Dziś w przeciwieństwie do wtorku dopisała pogoda. Jutro, trzeci ostatni dzień krynickiego forum.


Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
Fot Michał Mielniczuk Biuro prasowe UMWP