Otwórz/zamknij mapę strony

Jak się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu. Lista niezbędnych telefonów i adresów e-mail do załatwienia spraw urzędowych.

190717 uniwPonad 230 tys. zł wynosi kwota jaką Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczy na wsparcie 16 podkarpackich gmin. To realizacja pierwszego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, uzupełniającej Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Umowy podpisano dziś w urzędzie marszałkowskim, które z ramienia zarządu sygnował wicemarszałek Piotr Pilch.

Kilkuletnie doświadczenia związane z procesem odnowy wsi w regionie oraz silna potrzeba budowania tożsamości społeczności wiejskiej, skłoniły Zarząd Województwa Podkarpackiego do podjęcia decyzji o uzupełnieniu funkcjonującego od 2012 roku Programu Odnowy Wsi o nową koncepcję pod nazwą „Uniwersytet Samorządności”. Po konsultacjach społecznych, zarząd przyjął zmianę Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dotyczącą wdrożenia nowej inicjatywy.

- Uniwersytet Samorządności został stworzony do realizacji szkoleń kursów oraz innych aktywności edukacyjnych odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności. Pomysł zrodził się z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Widzimy potrzebę podniesienia świadomości wśród mieszkańców regionu. Dotyczy to zarówno samorządności, jak i współpracy z samorządem, zarówno na poziomie lokalnym oraz wojewódzkim – tłumaczył podczas spotkania w urzędzie, wicemarszałek Piotr Pilch.

Wszystkie ze złożonych aplikacji przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Po przeprowadzeniu oceny sporządzono szczegółowe listy rankingowe, na których znalazło się 27 Wnioskodawców. Na podstawie szczegółowych list rankingowych opracowanych dla każdego powiatu, została przygotowana lista rankingowa obejmującą zestawienie 16 Gmin, które uzyskały najwyższą ilość punktów (najlepiej punktowane gminy z 16 powiatów, które przedłożyły wnioski o przyznanie pomocy). Łączna wnioskowana kwota pomocy na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” wynosi 232 468,00 zł., koszty całkowite planowanych zadań opiewają na wartość 510 854,72 zł.

- Cieszę się, że tak chętnie odpowiedzieliście Państwo na nasz projekt. Złożyliście dobre wnioski i wygraliście konkurs. Będziecie Państwo pracowali w tym zakresie nie tylko dla swoich gmin, ale dla całego powiatu. Bo taki jest cel i założenie tej koncepcji – dodał Piotr Pilch.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Jego wdrażanie przyczynia się do integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez działania mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

Uruchomienie nowej Inicjatywy ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. W bieżącym roku, głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowania lokalnych społeczności w zakresie samorządności. Okazją do podjęcia tego rodzaju przedsięwzięcia jest stuletnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Główne założenia i funkcje jakie spełni „Uniwersytet Samorządności” to: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, realizowanie inicjatyw mających podnieść poziom świadomości prawnej (głównie w zakresie prawa samorządu terytorialnego) społeczeństwa podkarpackich obszarów wiejskich, przygotowanie przedstawicieli społeczności wiejskich do realizacji funkcji społecznych (liderzy wiejscy, sołtysi, radni), poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich
i instytucjami publicznymi, zminimalizowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego, propagowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań własnych gminy (stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, formuła partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego), przygotowanie liderów wiejskich oraz organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich do tworzenia dokumentów programowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych, zapoznanie społeczności wiejskiej z możliwościami produkcji, rejestracji i promocji produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa materialnego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków grup i stowarzyszeń np. OSP, prezentacja dobrych praktyk, konsolidacja i integracja potencjałów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, propagowanie postaw patriotycznych, tradycyjnych wartości, działania na rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”.

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania wypisującego się w stworzoną koncepcję są wszystkie gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. W ramach dofinansowania Samorząd Województwa przeznacza kwotę do 15 000 zł na dofinansowanie wniosku złożonego przez gminę, pozostałe koszty potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia ponosi samorząd gminny.

Realizacja koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów. I etap inwestycyjny jest realizowany w tym roku i jest związany z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych (2019 rok). Natomiast II etap – (2020 rok) polegać będzie na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury w bieżącym roku za pośrednictwem podmiotów szkolących.

W pierwszym roku trwania Programu 2019 roku Beneficjenci mogą wnioskować o pomoc finansową na zadanie związane z ulepszeniem obiektu budowlanego, w celu stworzenia odpowiednich możliwości do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych. Wsparcie może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na drobnym remoncie lub zakupie wyposażenia do już istniejących i funkcjonujących obiektów pełniących funkcje kulturalne, społeczne, czy edukacyjne. Unowocześniane będą do potrzeb dydaktycznych m.in. świetlice wiejskie, domy kultury, budynki OSP.

Wykaz gmin, w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
na realizację I etapu koncepcji "Uniwersytetu Samorządności”.

Lp.

Nazwa Gminy

1

Gmina Horyniec-Zdrój

2

Gmina Sędziszów Małopolski

3

Gmina Kańczuga

4

Gmina Krasne

5

Gmina Łańcut

6

Gmina Żyraków

7

Gmina Przecław

8

Gmina Lesko

9

Gmina Pysznica

10

Gmina Domaradz

11

Gmina Bircza

12

Gmina Ustrzyki Dolne

13

Gmina Baranów Sandomierski

14

Gmina Kuryłówka

15

Gmina Sanok

16

Gmina Laszki

 

 

Iwona Kochan-Warowna/Dep. PROW
Michał Mielniczuk/KZ
fot. Michał Mielniczuk 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego