logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Podkarpackie należy do grupy województw o najkorzystniejszej strukturze wiekowej.   Mamy także  jeden z najlepszych w Polsce wskaźników ludności w wieku produkcyjnym do ogółu mieszkańców regionu. Choć oczywiście zdajemy sobie sprawę z problemów demograficznych, które dotykają także nasz region – mówił wicemarszałek Piotr Pilch na konferencji „Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje” zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski.

Konferencję poświęconą problemom depopulacji zorganizowały wspólnie Główny Urząd Statystyczny, Rządowa Rada Ludnościowa oraz Uniwersytet Rzeszowski.

W sesji otwierającej głos zabrali prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz poseł na Sejm RP, dr hab. Grzegorz Ślusarz prorektor UR oraz dr Dominik Rozkrut prezes GUS.

Podczas sesji plenarnej naukowcy, eksperci i praktycy zajmujący się kwestiami  demograficznymi w Europie dyskutowali na temat zmian o charakterze depopulacyjnym w  stanie i strukturze ludności. Debaty dotyczyły między innymi przestrzennego zróżnicowania procesów depopulacji w Polsce, a także przestrzennego zróżnicowania procesów depopulacji na Słowacji i Ukrainie.           

W debacie poświęconej skutkom depopulacji dla gospodarki przestrzennej wzięli udział między innymi wicemarszałek województwa Piotr Pilch, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek, samorządowcy z Podkarpacia oraz przedstawiciele GUS i Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Wicemarszałek Pilch podczas debaty mówił między innymi o korzystnych i mniej korzystnych procesach demograficznych oraz migracyjnych dotyczących regionu a także o realnych konsekwencje społecznych i gospodarczych wynikających z procesów demograficznych.

Świetnie zdajemy sobie sprawę z faktu, że aby zahamować negatywne tendencje w procesach demograficznych potrzebne będzie bardziej skuteczne niż dotąd stosowanie instrumentów polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, wspierających te lokalne środowiska, które w największym stopniu są zagrożone marginalizacją gospodarczą i społeczną – mówił podczas konferencji wicemarszałek Piotr Pilch.

Wicemarszałek Pilch mówił także o działaniach samorządu województwa podejmowanych w obszarze zmian społecznych.  

W przygotowywanej nowej Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 zaplanowano Obszar tematyczny II. Kapitał ludzki i społeczny zawierający problematykę wyzwań demograficznych. Dysponujemy instrumentami, które będziemy wykorzystywać, aby rozwijać region i dawać mieszkańcom, zwłaszcza tym młodym, którzy zaczynają swą zawodową drogę, szansę na spełnianie swych ambicji i dobre życie właśnie tu, na Podkarpaciu - mówił w czasie debaty wicemarszałek Piotr Pilch.

Wicemarszałek mówił też o mechanizmach, którymi samorząd województwa wspiera rozwój społeczny regionu, między innymi o zatrudnianiu ludzi młodych poprzez staże oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WP na lata 2014-2020, o rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie, o wspieraniu i promowaniu ekonomii społecznej. Podkreślał także potrzebę rozwoju instrumentów, które należy wspierać w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, a które dotyczą między innymi kwestii kształcenia zawodowego mieszkańców regionu, dostosowania kierunków kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb regionalnego rynku pracy czy polityki senioralnej.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Sebastian Kieszkowski
BP UMWP

Statystyka

Odwiedza nas 961 gości oraz 0 użytkowników.