11 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Spółki Kronospan w Mielcu  na rozstrzygnięcie Ministra Środowiska, w którym minister utrzymał w mocy pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego dla instalacji zakładu Kronospan.

Sąd oddalił obydwie skargi, tym samym decyzja Marszałka ustalająca warunki korzystania ze środowiska, w tym również obowiązki w zakresie pomiarów ciągłych, została zachowana.