190606 cwwkkUczestnicy reprezentujący samorząd terytorialny, instytucje unijne i pozarządowe, finansowe oraz biznes, debatowali podczas drugiego dnia Forum Miast i Regionów w podrzeszowskiej Jasionce. Dziś uczestniczyli w sesji samorządowej i panelach dyskusyjnych dotyczących usług publicznych, transformacji regionów oraz inteligentnych miast.

W trakcie paneli zaprezentowano wyniki raportu Regionalnego Obserwatorium Decentralizacji NALAS dla Europy Południowo-Wschodniej oraz wyniki badań prezentujących wkład lokalnych samorządów do Regionalnego Obszaru Gospodarczego. Dzielono się też międzynarodowymi doświadczeniami w zakresie tworzenia systemów inteligentnych miast, gdzie sztuczna inteligencja miałaby posłużyć do obsługiwania procesów miejskich. Rozmawiano także o możliwościach przemiany regionów, których gospodarka była oparta na wydobyciu węgla na miejsca atrakcyjne do inwestowania w nowoczesne, ekologiczne technologie.

Ideą przyświecającą forum jest zbliżenie państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Dlatego duży udział w forum wzięli goście właśnie z tego obszaru. Przedstawiciele z takich krajów, jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia chętnie rozmawiali o współpracy politycznej i biznesowej. Podczas rozmów zgodnie podkreślano, że istotnym elementem tej współpracy miałby się stać międzynarodowy szlak drogowy Via Carpathia, łączący państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku Polska przejęła przewodnictwo w „Procesie Berlińskim”, który za cel postawił sobie budowę mostów dialogu i porozumień między krajami Unii Europejskiej a Bałkanów zachodnich. Istotą tego przedsięwzięcia jest rozwijanie współpracy gospodarczej, między poszczególnymi regionami.

Tekst i fot.: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP