Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

[VIDEO] Nagrody dla ludzi kultury

Już po raz 20. wręczono nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla osób, które wyróżniają się działalnością w sferze kultury. Nagrody wręczono podczas uroczystej, jubileuszowej gali w Filharmonii Podkarpackiej. Otrzymali je indywidualni twórcy, działacze, a także zespoły. Były także medale i odznaki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wśród osób, które wzięły udział w gali znaleźli się m.in.: marszałek Władysław Ortyl, członek zarządu Stanisław Kruczek, poseł Wojciech Buczak, wicewojewoda Lucyna Podhalicz oraz  Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Zwracając się do wszystkich nagrodzonych marszałek Władysław Ortyl powiedział:

Jesteśmy wdzięczni za państwa dokonania, trud, za ogromny wkład pracy włożony w to, aby nasza kultura, nasze dziedzictwo było eksponowane – mówił marszałek, dodając, że cieszy go możliwość wręczenia nagród i wyróżnień.

To co robicie z wielką pasją to jest rzecz bardzo cenna. To wy tworzycie duszę naszego regionu – mówił z kolei poseł Wojciech Buczak.

Bez państwa talentu, pasji i konsekwencji, świat byłby na pewno gorszy – mówiła z kolei wicewojewoda Lucyna Podhalicz.

Te piękne rzeczy, które tworzycie na pewno przyczyniają się do poprawy naszego zdrowia – zapewniał z kolei członek zarządu Stanisław Kruczek.

Gala rozpoczęła się od wręczenia przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowych medali: „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medale wręczył marszałek Władysław Ortyl, a otrzymali je: 

Maria Orłowska  z Mielca – długoletnia tancerka  ZPiT „Rzeszowiacy”

Janusz Wołoszczak  z Mielca – długoletni tancerz ZPiT „Rzeszowiacy”

Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie – obchodzący Jubileusz 50 –lecia.

Następnie marszałek wręczył przyznaną przez ministra honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymał ją Jakub Jurek z Mielca.

Kolejnym nagrodzonym na gali był Eliasz  Dyrow  z Jarosławia, któremu Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał w 2017 r. stypendium twórcze. Stypendium otrzymał również i Henryk Hryniewicki z Rzeszowa.

Po tych wyróżnieniach przyszedł czas na nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego. Nagrody zostały przyznane za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu oraz ochronie kultury w roku 2018.

Przyznano 12 nagród indywidualnych oraz siedem nagród zbiorowych.

12  nagród indywidualnych, w tym: 9 nagród za całokształt działalności i 3 nagrody za szczególne osiągnięcia otrzymali:

Nagrody indywidualne za całokształt działalności:

 1. Jolanta Nord  z Rzeszowa - aktorka
 2. Włodzimierz Piętal z Rzeszowa – artysta plastyk
 3. Bogdan Kaczmar z Rzeszowa  - muzealnik
 4. Romuald Kalinowski  z Rzeszowa – choreograf i kierownik artystyczny ZPiT  „Resvia Saltans”
 5. Stanisław Żyracki  z Rzeszowa – dziennikarz, współorganizator działań Chóru Pueri Cantore - Resovieses
 6. Stanisław Ożóg z Rzeszowa – artysta grafik, ilustrator
 7. Wiesław Grzegorczyk  z Rzeszowa – artysta plastyk, plakacista
 8. Alfred Budzyński z Wysokiej – pisarz ,humanista, autor opowiadań o życiu Dzieci Zamojszczyzny, Dziecko Zamojszczyzny
 9. Wacław Jamer z  Jasła – regionalista, dokumentuje wydarzenia i działalność Chóru Męskiego „Echo” w Jaśle, którego jest śpiewakiem

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia:

 1. Zdzisław Magoń z Kraczkowej – muzyk, aranżer, dyrygent, chórmistrz, kierownik artystyczny i założyciel Chóru I Orkiestry Kameralnej Nicolaus w Kraczkowej
 2. Monika Brewczak  z Sanoka – muzyk, dyrygent, chórmistrz, założycielka i kierownik artystyczny zespołu „Soul” w Sanoku
 3. Marcin Świerad z Wielopola Skrzyńskiego -organizator i pomysłodawca wydarzeń kulturalnych w Wielopolu Skrzyńskim , zwłaszcza na rzecz promocji twórczości Tadeusza Kantora.

7  nagród zbiorowych, w tym: 3 nagrody za całokształt działalności i 4 nagrody za szczególne osiągnięcia otrzymali: 

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności:

 1. Towarzystwo na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej – od 1995 roku prowadzi działalność na rzecz Muzeum, które w b.r., obchodzi Jubileusz 50 - lecia działalności.
 2. Lucyna i Henryk Rudawscy z Przemyśla – muzycy współpracujący głównie z ZPiT „Przemyśl”, organizatorzy XVII edycji Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Gospel w Przemyślu i III edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej.
 3. Zespół Ludowy Kombornia z Korczyny – obchodzi Jubileusz 15 lecia działalności artystycznej, popularyzuje muzykę ludową pogórza Karpackiego w kraju i za granicą.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia:

 1. Kwartet Gitarowy Felice z Jarosławia – skład zespołu to wybitnie uzdolnieni uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu,
 2. Zespół Pieśni i Tańca Lubenka z Lubeni – wielopokoleniowy amatorski zespół, który funkcjonuje od 40 lat,
 3. Podkarpacki Chór Męski z Rzeszowa – wykonuje a`capella muzykę sakralną , w tym cerkiewną,
 4. Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa -  od 16 lat gra muzykę dawną polskiego i europejskiego średniowiecza oraz tradycyjną muzykę z Podkarpacia. Posiada instrumenty wykonane według historycznych wzorów.

Fot/tekst Monika Konopka
Wideo: Sebastian Kieszkowski