Blisko 30 kilometrowy odcinek trzech dróg wojewódzkich prowadzących przez gminy Tyczyn, Błażowa, Hyżne oraz Dynów wkrótce doczeka się kompleksowej modernizacji. W piątek w Urzędzie Miasta Dynowa podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki na inwestycję są zabezpieczone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z  wartym 2 mln zł kontraktem firma Bik-Kopczyk opracuje m.in. dokumentację projektową, geologiczną, wodno prawną i geodezyjną. Do prac projektowych zostaną włączone lokalne samorządy, szczególnie w tych obszarach, które dotyczą bezpieczeństwa pieszych czy skrzyżowań dróg wojewódzkich z lokalnymi.   

W maju 2019 r. będziemy mięli pełną dokumentację na rozbudowę drogi z Tyczyna do Dynowa przez Dylągówkę, Szklary oraz Bachórz. Efektem prac będą nowe mosty, przepusty, nowa jezdnia oraz chodniki. Jest to kluczowa inwestycja dla południowej części powiatu rzeszowskiego, ponieważ usprawni ruch z Rzeszowa w kierunku Bieszczad, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a długofalowo będzie silnym impulsem prorozwojowym dla gmin przez które przebiegają drogi objęte zadaniem –  mówi członek zarządu Stanisław Kruczek.  

Planowana inwestycja jest częścią dużego projektu, który ma na celu szybkie i bezpieczne skomunikowanie południowej części powiatu rzeszowskiego oraz Bieszczad ze stolicą Podkarpacia. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia była modernizacja Alei Sikorskiego w Rzeszowie do granicy z Tyczynem. Obecnie prace są prowadzone przy drodze wojewódzkiej w Tyczynie  i obejmują m.in. rozbiórkę istniejącego mostu na Strugu, budowę nowej przeprawy, a także drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Jeszcze w tym roku powinna ruszyć budowa obwodnicy Dynowa. Warta blisko 40 mln zł inwestycja obejmuje budowę m.in. nowego 4 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej, dwóch rond, skrzyżowań z drogami lokalnymi, dróg serwisowych, zjazdów, trzech obiektów mostowych, chodnika oraz oświetlenia.

Planowana przebudowa dróg wojewódzkich od Tyczyna do Dynowa będzie ostatnim etapem kilkuletnich starań całego samorządu wojewódzkiego na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem. Nie można też nie wspomnieć o członkach zarządu bezpośrednio odpowiedzialnych za drogi tj. Bogdanie Romaniuku, a wcześniej Wojciechu Buczaku. Wszyscy wymienieni wspierali działania zmierzające do zapewnienia środków na inwestycje w południowej części powiatu rzeszowskiego – podkreśla Stanisław Kruczek.

 

Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu