logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps pazdziernik 160

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy – to temat przewodni XI Forum Europa Ukraina. Platforma, która służy dyskusji dla poprawy ekonomiczno-gospodarczej sytuacji naszego wschodniego sąsiada czyli Ukrainy – to z kolei główny cel, jaki przyświeca Forum. Przez dwa dni - 13 i 14 marca - odbywa się ono w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce.

W przedsięwzięciu bierze udział blisko tysiąc uczestników z wielu zakątków Europy. Przez dwa dni uczestniczą oni w aż 40 panelach dyskusyjnych, które poświęcone są gospodarce, ekonomii, polityce i życiu społecznemu Ukrainy.            

To ważne wydarzenie dla Europy i Ukrainy, ale także dla Polski i Podkarpacia. Mamy możliwość uczestniczenia w panelach, które mówią o gospodarce, o ważnych dla nas sprawach, wymiany poglądów a w ten sposób kształtowania przyszłości. Dobre sąsiedztwo jest dla nas bardzo ważne. Mamy umowy partnerskie z wieloma obwodami ukraińskimi. Chcemy, aby nasze kontakty nie sprowadzały się do spotkań podczas oficjalnych wizyt, chcemy Dzielic się doświadczeniami. A te współpracę bardzo wspiera program Polska –Ukraina Białoruś, w ramach którego realizujemy wiele wspólnych projektów- mówił marszałek Władysław Ortyl - Ważne jest to, że Forum się rozwija. W tym roku są już po raz drugi na Forum Targi Wschodnie, na których prezentuje się dwa razy więcej firm niż przed rokiem. To szansa dla firm z Podkarpacia. Ten element targów bardzo ubogaca Forum – podkreślał  marszałek Władysław Ortyl. 

Oficjalne otwarcie forum odbyło się podczas sesji plenarnej zatytułowanej „Stowarzyszenie z Unią Europejską i co dalej?”   

Gościem XI Forum Europa-Ukraina jest Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który objął imprezę swoim patronatem. I to właśnie Marszałek Sejmu RP był gościem specjalnym sesji plenarnej.    

Patrząc w kontekście historycznym od czasów „Solidarności” aż po kwestie partnerstwa wschodniego i ruchu bezwizowego Polska zawsze wspierała europejskie dążenia i aspiracje Ukrainy, czyli ten prozachodni wybór Ukrainy. Zwracaliśmy bardzo często w Europie uwagę na wschodnie sąsiedztwo Ukrainy. I to działania Polski, głównie Polski - przyczyniły się do podpisania umowy stowarzyszeniowej, która weszła w życie we wrześniu 2017 roku, do wprowadzenia ruchu bezwizowego. Ta polityka Polski wobec Ukrainy wynika z polskiej racji stanu, patrząc w przyszłość chcemy wyciągać wnioski z przeszłości – mówił podczas debaty na Forum Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

W  debacie panelowej podczas sesji plenarnej udział wzięli Altai Efendiev – Sekretarz Generalny, GUAM Organizacja na Rzecz Demo­kracji i Rozwoju z Azerbejdżanu, Jean-Pierre Froehly – Doradca Polityczny i Kierownik Biura Instytucji De­mokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z Niemiec, Mykoła Kniażycki – Współprzewodniczący, Wspólna Komisja Parlamentar­na UE Ukraina, z Ukrainy, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkar­packiego oraz Witalij Portnikow – Współprzewodniczący, Polsko-Ukraińskie Forum Part­nerstwa z Ukrainy.

Dwudniowe Forum podzielone jest na cztery bloki tematyczne: biznes i gospodarka, integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz społeczeństwo.

Dla gospodarki to Forum to okazja, aby wykorzystać jeszcze lepiej wszytki pojawiające się obecnie możliwości. Jeżeli w ciągu roku mamy ogromny wzrost obrotów gospodarczych, sięgający 20-30 procent to widać wyraźnie, że przestrzeń,  którą zagospodarowujemy jest bardzo duża. Ta okazja do spotkania jest i Ukraińcom i Polakom bardzo potrzebna – mówił podczas Forum Zygmunt Berdychowski, założyciel Fundacji „Instytut  Studiów Wschodnich”.  

Politycy, eksperci, ministrowie, naukowcy, przedsiębiorcy, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ludzie mediów debatują nad niezwykle rozbudowanym  wachlarzem tematów. Każdy znajdzie intersującą go dziedzinę. Zakres tematyczny debat obejmuje kwestie od bezpieczeństwa energetycznego, imigracji z Ukrainy, europejski rynek produktów rolnych, poprzez politykę celną, bezpieczeństwo militarne, współpracę młodzieży a nawet politykę pamięci oraz wiele innych zagadnień.   

Pierwszego dnia uczestnikami paneli byli członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego. W bloku tematycznym pt. „Lokalna tożsamość szansą rozwoju turystyki”, uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak wykorzystać indywidualne cechy regionu w tworzeniu warunków sprzyjających turystom. Udział w nim wzięła wicemarszałek Maria Kurowska, która zdefiniowała województwo podkarpackie w kategoriach przyrodniczo-kulturowej mozaiki ugruntowanej na obecności w regionie różnorodnych granic:

Po pierwsze granice polityczne, bo graniczymy zarówno ze Słowacją, jak i z Ukrainą, są tu też obecne granice przyrodnicze – na południu góry, na północy doliny, granice kulturowe i związana z tym obecność różnorodnych grup etnicznych. Obok nich istnieją granice społeczno-kulturowe, w końcu geograficzne – to właśnie tu znajduje się granica dzieląca Karpaty Wschodnie od Zachodnich, tzw. Przełęcz Łupkowska – wymieniała wicemarszałek, dodając, że Podkarpackie to także region niezniszczony przez industrialną infrastrukturę, dzięki czemu mamy czystą przyrodę, a 45% terenów jest chronionych przez różnego rodzaju formy ochrony. - Podkarpackie to również enklawa autentycznych ludzi – zakończyła Maria Kurowska.

Z kolei członek zarządu Stanisław Kruczek wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Reformy w systemie ochrony zdrowia”, na którym zwracał uwagę na korzyści dla pacjenta wynikające z faktu przekształceń dokonywanych w służbie zdrowia w naszym kraju:

Jeśli chodzi o służbę zdrowia na Podkarpaciu, to czas, który jest już za nami został dobrze wykorzystany. Zmiany, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia były bardzo potrzebne. Wszystkie zmiany dokonywane w służbie zdrowia wymagają czasu ze względu na wrażliwość społeczną, bo przecież mamy do czynienia z pacjentem – powiedział Stanisław Kruczek, jednocześnie dodając:

W województwie podkarpackim dokonaliśmy restrukturyzacji placówek służby zdrowia, w wyniku której mamy obecnie pięć szpitali. Połączyliśmy szpitale w Przemyślu – szpital miejski z wojewódzkim i w Rzeszowie, gdzie Podkarpackie Centrum Chorób Płuc przyłączyliśmy do Szpitala Klinicznego Nr 1. Dzięki temu już w tej chwili uzyskaliśmy konkretne efekty.

Forum po raz drugi gości w Rzeszowie i po raz drugi towarzyszą mu Targi Wschodnie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich czyli Organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.  

Częścią Forum Europa – Ukraina jest II edycja Targów Wschodnich. Ich idea nawiązuje do organizowanych w latach 1921–1939 wystaw polskiego i zagranicznego przemysłu. Przedwojenne targi promowały ekspansję gospodarczą. Targi są skierowane przede wszystkim do firm, które planują nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i mają otwarty charakter. Udział w targach bierze 100 firm, z czego 40 z Podkarpacia.

 

 

Aleksandra Gorzelak –Nieduży, Daniel Kozik
Foto Michał Mielniczuk, Daniel Kozik
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP

 

Statystyka

Odwiedza nas 896 gości oraz 0 użytkowników.