logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps pazdziernik 160

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Przedstawiciele Banku Światowego znów przyjadą na Podkarpaciu. 10 marca 2018 r. w Tarnobrzegu odbędzie się kolejna Misja nadzorująca wdrażanie Projektów przeciwpowodziowych, która będzie przeprowadzona przez Przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) przy udziale Przedstawicieli Banku Rozwoju Rady Europy (instytucji współfinansujących Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły) oraz przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, a także lokalnych samorządów.

Celem Misji będzie m.in. ocena realizacji oraz stan wdrażania w/w Projektu w części realizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Jednostka ta z dniem 1 stycznia 2018 r. przejęła m.in: zadania w dziadzinie gospodarki wodnej uprzednio wykonywane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w imieniu którego działał Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Misja  Banku Światowego) obejmować będzie przede wszystkim wizytację w terenie pierwszej rozpoczętej inwestycji realizowanej w ramach ww. Projektu tj.:„Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)”. Kontrakt na roboty został zawarty w dniu 29.12.2016  r.  a Wykonawcą inwestycji jest  konsorcjum m.in. firm lokalnych z Tarnobrzega. Wartość robót to blisko 30,2 mln zł. Aktualnie zadanie jest w końcowej fazie realizacji, a termin zakończenia został zaplanowany na koniec maja 2018 r. W wyniku realizacji inwestycji ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 7 800 mieszkańców zamieszkujących obszar ok. 4 846 ha prawostronnej części doliny rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego). Na terenie tym znajdują się ponad 4 tys. budynków mieszkalnych i gospodarczych, oczyszczalnia ścieków, ok. 80 zakładów przemysłowych, w tym tak duże firmy jak Federal Mogul oraz Huta Szkła Pilkington Automotiive. Ponadto ochroną zostanie objęty Zabytkowy Zespół Klasztorny Dominikanów. Realizacja projektu przyczyni się również do zabezpieczenia przed zalaniem wodami powodziowymi całej infrastruktury technicznej i komunalnej zlokalizowanej na tym obszarze tj.: sieci energetycznej, sieci telefonicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony prawobrzeżnej części Sandomierza.

Statystyka

Odwiedza nas 1039 gości oraz 0 użytkowników.