Jubileuszowa, bo 20. edycja konferencji Europa Karpat zgromadziła dziś w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej ponad 200 osób. Byli parlamentarzyści Europy Środkowej i Wschodniej, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele rządów państw obszaru karpackiego. Polski rząd reprezentowali ministrowie Jerzy Kwieciński, Jacek Czaputowicz i Andrzej Adamczyk. Na sali nie zabrakło przedstawicieli samorządów, uczelni oraz organizacji pozarządowych. Był też Władysław Ortyl, marszałek Podkarpacia,  wojewoda podkarpacki, zarząd województwa, przewodniczący sejmiku oraz radni województwa.

Tegoroczną konferencję otworzył Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP, który przywitał licznie zgromadzonych gości. Podkreślił, że idea Karpat trwa już 16 lat, a dzisiejsze spotkanie jest jubileuszowe, 20-te z rzędu. Zwrócił uwagę na znaczenie, ewolucję i efekty dotychczasowych spotkań i debat.

Postanowiliśmy wykorzystać ten czas, aby pokazać potencjał Europy Środkowo-Wschodniej, potencjał Karpat – mówił marszałek Kuchciński. – Chcieliśmy wydobyć jego siłę, nadać naszej części Europy nową dynamikę, a więc dokonać dobrej zmiany i uznać Karpaty jako dobro wspólne. To był nasz główny cel. Wychodziliśmy z założenia, że Karpaty potrzebują współpracy transgranicznej, myślenia w kategorii systemowej i strukturalnej oraz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Równowagi między ekonomią i ekologią, ale także pomiędzy różnymi jej częściami – ziemiami, regionami – mówił Marek Kuchciński. 

Europa Karpat, to panele dyskusyjne i eksperckie debaty. W tegorocznej edycji politycy oraz reprezentanci środowisk naukowych mówili o tradycjach parlamentarnych w Europie Środkowo-Wschodniej, przyszłości Unii Europejskiej widzianej przez pryzmat doświadczeń i celów narodowych jej członków. Uczestnicy konferencji mówili również o tym jak wygląda współpraca samorządów i regionów.

W 4 panelu wziął udział Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, który przedstawił główne założenia Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad. Głównym celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców 12 gmin leżących na terenie Bieszczadów.

Ten projekt dotyka wielu aspektów, m.in. skomunikowania najsłabiej dziś dostępnych miejsc w Bieszczadach, ale też turystyki, rekreacji czy przedsiębiorczości – tłumaczył marszałek Ortyl.

Zachowanie kulturowej unikalności Karpat, czyli tradycji rzemiosła, zwyczajów, muzyki i architektury, to główny cel projektu „Świat Karpackich Rozet”, na którego dofinansowanie podpisano umowę w trakcie konferencji. Podpisy pod dokumentem, którego kwota dofinansowania wynosi prawie 1 mln 400 tys euro, złożyli Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Agnieszka Pieniążek, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wraz z zastępcą Dorotą Zielińską. 

Z okazji jubileuszu konferencji Europa Karpat towarzyszyły dodatkowe wydarzenia. Pierwsze to wystawa zatytułowana „Europa Karpat”. To fotografie prezentujące dotychczasowy dorobek pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego w ostatnich 2 dekadach.  Nie zabrakło również czegoś dla aktywnych, którzy mogli sprawdzić się w Zimowym Biegu Karpackim oraz stanąć w zawodach o Puchar Karpat w Narciarstwie alpejskim.

Europa Karpat, to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest  podniesienie potencjału rozwojowego Karpat. Swój początek miała w latach 1999-2000. W 2003 roku 7 państw, w tym Polska, przyjęły Konwencję karpacką. Dokument zobowiązał sygnatariuszy do ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej regionu Karpat oraz prowadzenia skoordynowanej polityki planowania przestrzennego.  Państwa regionu karpackiego zaczęły wówczas współpracować w sektorze infrastruktury i usług, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz dziedzictwa kulturowego.  Od 2007 roku, kiedy to z inicjatywy Marka Kuchcińskiego, obecnego marszałka sejmu, spotkali się parlamentarzystów z państw regionu karpackiego, inicjatywa objęła także współpracę subregionów.

Sebastian Kieszkowski
Fot. S.Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP