W podrzeszowskiej Jasionce rozpoczęło się Ogólnopolskie Noworoczne Spotkanie Samorządów. Bierze w nim udział premier RP Beata Szydło oraz Markku Markkula – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Na Podkarpacie przyjechali samorządowcy z całego kraju, ministrowie, parlamentarzyści oraz wielu innych zaproszonych gości. Spotkaniu towarzyszy debata o przyszłości Europy i rozmowy o relacjach rząd-samorząd.

Rozpoczynając samorządowe spotkanie marszałek Władysław Ortyl, który był inicjatorem wydarzenia, powiedział, że cieszy go możliwość realizacji tak ważnego przedsięwzięcia w murach G2A Areny – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Poruszył także kwestie dotyczące przyszłości Polski i Unii Europejskiej.

Dziś będzie okazja mówić o roli i miejscu samorządu w rozwoju gospodarczym, będziemy mówili o spójności i przyszłości Unii Europejskiej, myślę, że ta debata przyniesie też wkład w tą dyskusję, która już na poziomie Europy się toczy - powiedział marszałek.

Marszałek mówił również o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem, zarówno w kontekście kraju jak i Podkarpacia. 

Chcielibyśmy, aby ten zrównoważony rozwój wsparty środkami europejskimi też miał miejsce w kolejnych perspektywach – dodał marszałek Władysław Ortyl.

Premier RP Beata Szydło mówiła z kolei o roli samorządu w rozwoju kraju. Wielokrotnie podkreślała, że samorząd jest kuźnią kadr, które są przygotowane do pełnienia najwyższych stanowisk w kraju. W tym kontekście odniosła się do dyskusji o kadencyjności w samorządzie, mówiąc, że ludzie którzy sprawdzili się w lokalnych samorządach powinni pójść dalej, wyżej, aby w nowych miejscach realizować swoje talenty. 

Wiele miejsca premier poświęciła polityce zrównoważonego rozwoju, którą realizuje rząd PiS, podkreślając, że jest ona szansą dla wszystkich regionów i ich mieszkańców.

To jest program dla polskich rodzin, to jest program dla Polaków – powiedziała premier.

To jest szansa dla każdego bez względu na to, gdzie mieszka, czym się zajmuje i co robi, dla każdej miejscowości, dla każdego regionu i szczególnie mocne wsparcie dla najsłabszych – powiedziała premier RP Beata Szydło, dodając: inna jest rola rządu, inna jest rola wojewodów, inna rola jest jeszcze samorządów, ale te organy muszą się wzajemnie przenikać, muszą się rozumieć, muszą ze sobą współpracować – mówiła szefowa rządu RP.

Premier Beata Szydło podziękowała samorządom za realizację Programu 500+, mówiąc, że wszystko poszło doskonale. Podziękowała samorządowcom także za udział w innym programie Mieszkanie+. Pani premier chwaliła także Podkarpacie za to, że potrafi wykorzystać nadarzające się szanse.

Podkarpacie jest właśnie przykładem takiego regionu, który potrafi wykorzystać swoją szansę, dzięki temu, że tu ze sobą współpracują ci wszyscy, którzy są odpowiedzialni za ludzi mieszkających na Podkarpaciu. Razem wspólnie można wiele osiągnąć i państwo wiecie to najlepiej – mówiła premier Beata Szydło.

W spotkaniu bierze również udział Markku Markkula – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, który mówił w Jasionce, że UE powinna służyć wszystkim mieszkańcom, także najmniejszym społecznościom. 

W świetle Brexitu musimy przyznać, że pojawiają się pewne zagrożenia i należy myśleć o wspólnej przyszłości, żeby idee przekładały się na budowę wspólnego domu. Wiemy, że różnimy się, ale to nie przeszkadza, abyśmy budowali Europę, jako lepsze miejsce do mieszkania – powiedział M. Markkula. 

Przewodniczący EKR wiele miejsca poświęcił kwestiom debaty obywatelskiej, która jego zdaniem jest niezbędna i konieczna, aby Unia Europejska rozwijała się w dobrym kierunku.

Unia Europejska musi się zmienić, musi też słuchać obywatela. UE potrzebuje silnego samorządu lokalnego, niwelowania różnić ekonomicznych między gminami. Samorządy muszą podejmować lokalne wyzwania, które przekładają się na rozwój całej UE - podkreślił Markkula, który stwierdził, że głos samorządów w UE jest coraz ważniejszy. 

Przewodniczący EKR Markku Markkula przyjechał na Podkarpacie, aby wziąć udział w debacie obywatelskiej poświęconej przyszłości Unii Europejskiej, która odbyła się w ramach samorządowego spotkania w Jasionce. Debata to pierwsze tego typu wydarzenie wspierane przez Europejski Komitet Regionów w Polsce w kontekście nowej kampanii „Rozważania nad Europą”. Z inicjatywą zorganizowania takiej debaty wyszedł marszałek W. Ortyl, który jest członkiem KR. Partnerami debaty są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, rząd RP.

Druga debata podczas samorządowego spotkania dotyczyła relacji rząd-samorząd w perspektywie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Podczas samorządowego spotkania został również zaprezentowany ranking zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, który powstał z rekomendacji komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Badania nad zrównoważonym rozwojem gmin były prowadzone od wielu lat. Wskaźniki na podstawie których został opracowany ranking obejmują trzynaście lat. Do promowania dobrych praktyk rozwojowych wykorzystywana jest autorska metodyka badania-diagnozowania zrównoważonego-harmonijnego rozwoju JST opracowana przez prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej, który wraz ze swoim zespołem zaprezentował wyniki badań i listę laureatów z Podkarpacia. Poznaliśmy po 10 najlepszych gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.

Partnerem odbywającego się w Jasionce wydarzenia jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie zakończy I Samorządowy Bal Charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Wydarzeniu towarzyszą również spotkania i rozmowy w mniejszym gronie. W sobotę rano w urzędzie marszałkowskim, marszałek W. Ortyl rozmawiał z Przewodniczącym EKR M. Markkulą. W spotkaniu uczestniczyła również wojewoda Ewa Leniart. M. Markkuli towarzyszy przewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów - Rob Jonkman, który w G2A Arenie rozmawiał z posłem W. Buczakiem i radnymi województwa D. Chilik oraz W. Zającem. Goście z Brukseli odwiedzili także PPNT, gdzie zaprezentowana została im SSE Aeropolis. 


Monika Konopka
fot. Michał Mielniczuk
wideo: Sebastian Kieszkowski