Nowy most, drogi i obwodnice wprowadzono dziś do Wieloletniej Prognozy Finansowej. To jedna z najważniejszych decyzji jaką podjęli dziś radni podczas XX sesji sejmiku. Dyskutowali również o ochronie przeciwpowodziowej i współpracy międzynarodowej.

Radni podjęli dzisiaj uchwałę, która pozwoliła wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej szereg nowych inwestycji. Jest wśród nich między innymi nowy most na Wisłoce w Mielcu, a także wiele innych przedsięwzięć, głównie z zakresu infrastruktury drogowej. Są to m. in. następujące zadania:

- „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od  miasta Kańczuga” realizowane w latach 2016 – 2018 w kwocie ogółem 42 mln zł;

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłoka Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” realizowane w latach 2016 – 2018 w kwocie ogółem 33 mln zł,

- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” realizowane w latach 2016 – 2019 w kwocie ogółem 50 mln zł,

- „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce” realizowane w latach 2016 – 2018 w kwocie ogółem 160 mln zł,

-  wspomniana inwestycja w Mielcu: „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do
m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka” realizowane w latach 2016 – 2018 w kwocie ogółem 80 mln zł,

- „Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R” realizowane w latach 2016 – 2018 w kwocie ogółem 5 mln zł,

- „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” realizowane w latach 2016 – 2018 w kwocie ogółem 20 mln zł,

- „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” realizowane w latach 2016 – 2018 w kwocie ogółem 75 mln zł,

- „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz
z budową obwodnicy Czudca” realizowane w latach 2016 – 2019 w kwocie ogółem 82,4 mln zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” realizowane w latach 2015 – 2018 w kwocie ogółem 14 mln zł,

To jest początek zmian, jeżeli chodzi o wieloletnie inwestycje, które będą finansowane z budżetu województwa podkarpackiego. To co na ten moment mogliśmy zdecydować to wprowadzenie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego i z Polski Wschodniej – mówił marszałek W. Ortyl.

Zmiany w budżecie dotyczą nie tylko dużych inwestycji, ale także spraw związanych ze wzrostem pensji pracowników kultury oraz zwiększeniem środków na małe inwestycje czyli np. chodniki, kładki, remonty dróg.

 

Budżet zwiększy się w tym momencie po stronie dochodowej o ok. 80 mln i będzie wynosił ponad 820 mln. Czyli to co zapowiadaliśmy, że będziemy go w trakcie zwiększali, właśnie się dzieje i jest to realistyczne zwiększanie – tłumaczył marszałek W. Ortyl.

Radni przyjęli także zmiany w statucie dwóch szpitali: Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu.

Te uchwały, które zostały podjęte, doprecyzowują funkcjonowanie tych placówek. Wprowadziliśmy m.in. funkcję jednego z wicedyrektorów. Chcemy, aby na terenie naszych wojewódzkich placówek ochrony zdrowia ranga pielęgniarki naczelnej została podniesiona do rangi wicedyrektora. Wzmocni to środowisko pielęgniarek, której jest tak ważne dla każdej placówki leczniczej – mówił członek zarządu S. Kruczek.

Podczas sesji została również zaprezentowana informacja dyrektora delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego „Żołnierzy Wyklętych”, w przeddzień święta poświęconego ich pamięci. Ważnym punktem była również debata dotycząca kierunków i planów współpracy międzynarodowej województwa. Po zakończeniu sesji radni oraz dziennikarze udali się do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Wkrótce więcej informacji z wizyty w CWK.

Monika Konopka
fot. Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP