Urzad min Wspólne oświadczenie Związków Zawodowych i Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Zarząd Województwa zwróci się do Dyrektora Krzysztofa Bałaty o polubowne rozwiązanie sprawy, pomimo iż termin komisji pojednawczej minął. W szczególności w zakresie możliwości wycofanie zwolnień dyscyplinarnych dla Pani Katarzyny Ciury jak i Pani Joanny Buż oraz wycofanie pozwów sądowych w tych sprawach.

Zarząd Województwa, po rozmowach w dniu dzisiejszym, zarekomenduje Dyrektorowi Krzysztofowi Bałacie wypłatę od września 2018 r. spornych dodatkowych środków z tytułu OWU dla pielęgniarek i położnych. Szczegóły wypłaty zostaną omówione z pracodawcą.

Zarząd Województwa liczy również na polubowne rozwiązanie sprawy Pani Sylwii Rękas w kwestii spornej jej wypowiedzi.

W momencie rozwiązania powyższych spraw zaistniałe do dnia dzisiejszego pozwy w stosunku do Związków Zawodowych staną się bezzasadne.

Informacje w powyższych sprawach zostaną przekazane Związkom Zawodowym do dnia 31 stycznia 2020r. do godziny 10:00.