437740AF CAF6 41E7 AC3D 2AF4E7143F03Będzie wsparcie finansowe z samorządu województwa dla poszkodowanych gmin podczas powodzi. Taką deklarację złożył dziś marszałek Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej w Wadowicach Górnych.

Wcześniej w siedzibie gminy odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Sytuacja w gminie Wadowice Górne wciąż jest trudna. Podtopionych jest tam 120 budynków, ewakuowano 18 osób. Trwa zabezpieczanie wyrwy w wale w Jamach-Przybysz.

- Trwa akcja ratunkowa i zabezpieczająca. Ale trzeba myśleć aby po oszacowaniu szkód wpłynęły tu środki z budżetu państwa i nie tylko. Wczoraj taką deklaracje złożył premier Mateusz Morawiecki. Dziś natomiast zbiera się w tej sprawie zarząd województwa podkarpackiego. W poniedziałek obraduje sejmik województwa i będziemy chcieli środki, które mamy do dyspozycji skierować do tych miejsc najbardziej wrażliwych, szczególnie do powiatu mieleckiego – powiedział marszałek.

Władysław Ortyl zaapelował także do innych samorządów o solidarność z powiatami i gminami, które ucierpiały podczas tegorocznej powodzi na Podkarpaciu.

- Ostatnie dni są czasem niezwykle trudnym dla tysięcy mieszkańców Podkarpacia. Żywioł, który dotknął znaczną część naszego regionu czyni ogromne zniszczenia i powoduje wielkie straty materialne – zalane są domy, gospodarstwa rolne i pola uprawne. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie odbudować to, co zniszczył i w dalszym ciągu niszczy żywioł. Samorząd Województwa Podkarpackiego włączył się już w pomoc dla mieszkańców gmin, które ucierpiały w ostatnich dniach, ale potrzeby są nadal ogromne. W trudnych chwilach Polacy zawsze potrafili się jednoczyć i nieść pomoc innym, dlatego wierzymy, że i tym razem poszkodowani mieszkańcy województwa podkarpackiego nie pozostaną sami. Dlatego w poczuciu więzi, apeluję do samorządów województw o solidarność i hojność dla poszkodowanych. Ofiarność tych, którzy nie ucierpieli przywróci poszkodowanym nadzieję i szansę na lepsze jutro – apeluje marszałek Władysław Ortyl.

Dziś specjalnie w tej sparwie zebrał sie zarząd województwa. W czasie obrad omawiano kwestie związane z pomocą dla poszkodownaych samorzadów. W zebraniu wzięli udział: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch, członek zarzadu województwa Stanisław Kruczek, sekretarz Lesław Majkut, skarbnik Janina Jastrząb oraz wicedyrektor Kancelarii Zarządu Marcin Fijołek. 

O sytuacji powodziowej dyskutować będą także radni podczas poniedziałkowej sesji sejmiku województwa. W związku z trudną sytuacją powodziową w województwie, zgodnie z sugestią marszałka województwa, jutro podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, nie będzie tradycyjnego pochodu ulicami Rzeszowa. Święto ograniczy się tylko do tradycyjnej akademii.

 

Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego